Retributiereglement

Ten gunste van de Hulpverleningszone Oost wordt een zonale retributie geheven voor:

  • Diensten van technische aard uitgevoerd door de Hulpverleningszone Oost – Oost-Vlaanderen ingeval hun tussenkomst gevraagd wordt of vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het verrichten van interventies buiten aan de brandweerkorpsen door de wet opgelegde algemene en bijzondere verplichtingen;
  • Prestaties in het kader van de wettelijke opdrachten die kunnen verhaald worden, zoals bepaald bij artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.

Voor alle prestaties vanaf 1 oktober 2017 is het nieuwe retributiereglement van toepassing.
Voor alle prestaties tot en met 30 september 2017 is het oude retributiereglement van toepassing.